Regulament de participare în cadrul concursului

„REVOLUȚIONĂM MEDICINA ÎMPREUNĂ”

Platformele educaționale grile-rezidentiat.ro si biomap.ro, reprezentate prin entitatea legală Marsilian Technologies S.R.L., au pregătit un concurs cu premii la care sunt invitați să participe medicii (rezidenți, specialiști și primari) ce completează formularul rezervat specialităților medicale. Prin completarea și transmiterea formularului, participanții își exprimă acordul pentru participarea la tragerea la sorți.

„REVOLUȚIONĂM MEDICINA ÎMPREUNĂ – Regulamentul de participare în cadrul concursului cu premii oferite de MARSILIAN TECHNOLOGIES!”

Denumire concurs: „REVOLUTIONAM MEDICINA ÎMPREUNĂ!”

Organizatorul concursului: Marsilian Technologies S.R.L. (Craiova, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 6, bl. L1, sc. 3, ap. 4, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului Dolj sub numărul J16/1494/2014, cod fiscal RO33608447) denumit în continuare Organizator.

Persoanele participante în concurs: La tragerea la sorți pot participa toţi cetăţenii care au domiciliu stabil în România, au împlinit vârsta de 18 ani și au deplină capacitate juridică.

Perioada concursului: 10 iunie-15 iulie 2021, exclusiv online.

Prezentul regulament a fost publicat pe paginile web ale Marsilian Technologies S.R.L.: https://blog.grile-rezidentiat.ro/regulament-formular-specialitati-2021/ și https://g-rezi.ro/regulament.

I. Condiţii de participare:

I.1. Pentru a participa la tragerea la sorti, concurenții trebuie să întrunească următoarele condiții: să fie medici rezidenți, medici specialiști sau medici primari, să activeze pe teritoriul României și să completeze formularul compus din 16 întrebări.

I.2. La tragerea la sorți vor fi luate în calcul exclusiv formularele completate integral (cu răspuns valid la toate cele 16 întrebări), în perioada 10 iunie-15 iulie 2021, pe adresele web https://form.typeform.com/to/htnVA0sb sau https://g-rezi.ro/formular.

I.3. La tragerea la sorţi participă cei care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament.

II. Premiul:

II.1. Participanții care completează integral formularul sunt înscriși automat în tombolă si pot câştiga un premiu în valoare de 500 LEI, prin tragere la sorţi realizată în mod public, live, pe Facebook.

II.2. Concursul oferă 3 șanse de câstig: 3 premii în valoare de 500 LEI fiecare.

III. Procesul tragerii la sorţi:

III.1. Participanții au dreptul să participe la tragerea la sorţi în contextul în care îndeplinesc condiţiile de participare prevăzute în prezentul regulament.

III.2. Data tragerii la sorţi: 15 iulie 2021.

III. 3. Ora și locul tragerii la sorţi: 15:00, live, pe Facebook (https://www.facebook.com/grilerezidentiat.ro).

III.4. Tragerea la sorţi constă în extragerea aleatorie, automată, prin intermediul platformei random.org, a unui număr de 3 câștigători. Fiecare dintre aceștia va intra în posesia unui premiu de 500 LEI.

III.5. Cu ocazia tragerii la sorţi, Organizatorul, prin intermediul aceleiași platforme – random.org, va extrage și 3 câştigători de rezervă, în cazul in care vreunul dintre participanții selectați inițial nu este eligibil.

III.6. În cazul în care nu se pot găsi 3 câștigători eligibili între cei 6 extrași, extragerea va fi repetată pentru premiul/premiile rămase în concurs. Procedura va fi repetată până când cele 3 premii vor fi acordate. 

IV. Condiţiile primirii premiului:

IV.1. După tragerea la sorţi, Organizatorul va notifica câştigătorii prin telefon, în termen de 3 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi.

IV.2. Pentru a confirma intrarea în posesia premiului, câștigătorul trebuie să pună la dispoziția Organizatorului dovada calității de medic rezident, medic specialist sau de medic primar pe teritoriul României printr-unul dintre mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către Organizator.

IV.3. În cazul în care primii 3 participanți trași la sorți sunt neeligibili, se procedează la premierea participanților de pe lista de rezerve.

IV.4. Câştigătorul este îndreptăţit la primirea premiului după primirea notificării și după confirmarea statului de medic rezident, medic specialist sau de medic primar, la data indicată de Organizator în notificare, dar cel târziu în termen de 90 zile de la data tragerii la sorţi.

IV.5. Dupa confirmarea câstigătorilor, numele acestora vor fi publicate pe pagina de concurs https://blog.grile-rezidentiat.ro/regulament-formular-specialitati-2021/, pe https://g-rezi.ro/regulament si pe paginile de Social Media ale grile-rezidentiat.ro.

IV.6. Primirea premiului va avea loc prin transfer bancar, în conturile convenite personal cu câştigătorii.

V. Excluderea răspunderii

V.1. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru lipsurile provenite din furnizarea greşită sau cu lipsuri a datelor de către participant, sau pentru imposibilitatea identificării acestora. În cazul în care participantul completează eronat sau cu lipsuri formularul, nu poate fi asigurată participarea lui în concurs.

V.2. Organizatorul exclude toată răspunderea pentru prejudiciile provenite în cursul transferului bancar si pentru orice pretenţie de despăgubire pe parcursul concursului, precum şi pentru cheltuielile provenite din sau în legătură cu întârzierile ivite pe parcursul concursului.

VI. Norme privind prelucrarea datelor

VI.1.Organizatorul administrează datele cu caracter personal ale participanților conform normelor juridice referitoare, respectiv Regulamentul Organizatorului privind administrarea datelor.

VI.2. Participantii îşi dau consimţământul pentru efectuarea de fotografii, imagini sonore și filme despre ei în calitate de câştigători, pe care Organizatorul le poate utiliza în mod gratuit, în întregime sau parţial, în scopuri publicitare.

VII. Dispoziţii generale

VII.1. Concursul presupune alocarea de premii în mod aleatoriu, fără oferirea la vânzare a produselor/serviciilor Organizatorului sau atribuirea câștigurilor la achiziționarea produselor/serviciilor Organizatorului.

VII.2. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant. În acest scop, solicitarea poate fi trimisă la adresa hello@marsilian.com.

VII.3. Prezentul regulament a fost întocmit în baza legislaţiei în vigoare în România.

VII.4. Regulamentul de concurs a fost publicat pe paginile web https://blog.grile-rezidentiat.ro/regulament-formular-specialitati-2021/ și https://g-rezi.ro/regulament.