Oamenii in cautare de informatie

Modificările privind rezidențiatul, explicate pe scurt (24 iunie 2022)

În Monitorul Oficial s-a publicat recent Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății.

Am extras principalele modificări care te-ar putea interesa și le-am expus mai jos într-un format mai ușor de urmărit – ca să nu fie nevoie să citești textul de lege.

Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat rămâne stabilită anual prin ordin al Ministrului Sănătăţii

 • Se are în vedere capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, până cel târziu la data de 1 august a fiecărui an. 
 • Pentru domeniul medicină, cifra de şcolarizare este cel puţin egală cu numărul absolvenţilor cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs
 • Referitor la cifra de școlarizare (inclusiv pentru domeniile medicină dentară și farmacie), rezidențiatul pe locuri se va organiza „pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu, stabilit conform previziunilor pe specialități pentru următorii 3-7 ani transmise de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătății, conform politicilor de resurse umane promovate”

Medicii rezidenți pe loc vor putea schimba specialitatea în maximum 36 de luni (medicină) și 18 luni (dentară și farmacie)

 • Condiția este ca punctajul obținut la concursul de rezidențiat promovat să fie cel puțin egal cu cel mai mic punctaj de la specialitatea solicitată în centrul universitar respectiv și numai cu avizul de primire al instituției de învățământ superior cu profil medical acreditate și al unui coordonator acreditat din centrul universitar de pregătire. 
 • Avizul coordonatorului/directorului de program va conține obligatoriu și recomandarea privind stagiile ce pot fi echivalate ca urmare a schimbării specialității. 
 • Schimbarea specialității se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, o singură dată pentru același concurs de rezidențiat promovat.
 • În cazul medicilor stomatologi rezidenți și respectiv al farmaciștilor rezidenți, termenul este de maximum 18 luni.

Rezidenții aflați în anul 3-6 vor putea ocupa, prin concurs, posturi

 • În unitățile sanitare publice, posturile devenite vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă încheiate cu rezidenții pe post vor putea fi ocupate prin concurs de către rezidenții aflați în anul 3-6 de pregătire, cu avizul Ministerului Sănătății.

Din 2023, maximum 10 ani de pregătire și se vor putea începe maximum 3 programe de rezidențiat (cu salarii suportate din bugetul de stat)

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru medicii care promovează un nou concurs de rezidențiat, și sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, va exista limita a maximum 10 ani de pregătire.
 • Aceștia vor putea începe maximum 3 programe de rezidențiat dacă nu finalizează cel puțin unul dintre acestea cu promovarea examenului de specialist. La calculul celor 3 programe de rezidențiat se iau în considerare și eventualele schimbări de specialitate.

După trecerea celor 10 ani de pregătire în rezidențiat, salariile vor putea fi plătite de unitățile sanitare angajatoare

 • După expirarea termenului de 10 ani menționat la punctul anterior, cheltuielile de personal prevăzute vor putea fi suportate din bugetele unităților sanitare angajatoare.

După finalizarea primei specialități se va echivala maximum jumătate din durata totală a celei de-a doua specialități

 • Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conținut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialități, se vor echivala de către Ministerul Sănătății în limita a maximum jumătate din durata totală a noii specialități, la recomandarea coordonatorului de rezidențiat sau directorului de program de rezidențiat, după caz, și cu avizul instituției de învățământ superior cu profil medical acreditate unde se derulează programul de pregătire.

Gestionarea rezidențiatului, Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației

 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024, gestionarea la nivel național a activității de pregătire în rezidențiat, prin Registrul matricol național al rezidenților, se va face de către Ministerul Sănătății prin structura de specialitate, respectiv de Ministerul Educației și departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic din structura instituțiilor de învățământ superior cu profil medical acreditate.
 • Normele de gestionare a Registrului matricol național al rezidenților se vor aproba prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației.

Pregătirea va fi în continuare descentralizată 

 • Pregătirea în rezidențiat se va desfășura în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic în unități sanitare publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății, autorităților administrației publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, inclusiv în unități medico-militare sau aflate în administrarea universităților de medicină și farmacie, precum și în cabinete medicale individuale de medicină de familie.

Hei, merci că ai citit până aici! 🤗

↓ Te-ar putea interesa și următorul articol...